,

Sao giống mình vậy ta. Ko sai chỗ nào luôn :(

Bình chọn của bạn?

0 Bình chọn
Upvote Downvote

Total votes: 4

Upvotes: 2

Upvotes percentage: 50.000000%

Downvotes: 2

Downvotes percentage: 50.000000%

Bạn có thể chia sẻ thêm hình ảnh hoặc video cho chủ đề này hoặc Tạo bài viết mới